Certyfikat ukończenia Studium dla Doul.

Roczne studium dla Doul, na Wielkopolskiej Szkole Medycznej.