POLITYKA PRYWATNOŚCI
Załącznik nr 1 do REGULMINU SERWISU DOULA.PL

 

Polityka ochrony danych osobowych w serwisie Doula.pl opracowana jest na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa i zapewniamy realizację uprawnień wynikających z ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133,pozycja 883). Mają Panie pełne prawo dostępu do przekazanych nam danych osobowych i ich poprawiania. Możecie się również zwrócić do nas z żądaniem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania waszych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Pomimo iż konto w serwisie Doula.pl może założyć tylko opiekunka matki serwis ma charakter otwarty. Jedną z podstawowych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Użytkowniku, w związku z czym Wasze dane są powszechnie dostępne dla wszelkich korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, chyba że podczas rejestracji ograniczycie dostęp do niektórych danych (patrz: "Dane ujawniane na profilu użytkownika") lub w czasie kożystania z Konta wyłączycie dostęp do niektórych swoich danych.

 

 

 Przechowywanie i udostępnianie danych użytkowników w serwisie Doula.pl 

 

Do założenia konta w formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: login, hasło , adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub prowadzenia działalności), telefon do kontaktu. Wszystkie te dane oznaczone są gwiazdką *.

Użytkownik może podać też opcjonalnie dane kontaktowe: konto skype, gadu gadu, profil facebook, adres swojej strony internetowej oraz wgrać inne materiały takie jak: zdjęcie, skany dyplomów i certyfikatów.

Powyższe dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek. Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do prezentowanej treści na profilu użytkownika. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Administrator serwisu Doula.pl może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

Poza powyższym serwis Doula.pl w żadnym wypadku nie będzie przekazywać waszych danych podmiotom trzecim.

 

Dane ujawniane na Profilu użytkownika

Podczas wpisywania danych możemy zdecydować czy wszystkie z nich będą prezentowane na profilu użytkownika. Dane obowiązkowe które zawsze są prezentowane i nie ma możliwości ich ukrycia to Imię i Nazwisko, Województwo oraz adres e-mail otrzymywany w serwisie Doula.pl w formacie login@doula.pl. Decyzję o prezentowaniu pozostałych danych pozostawiamy w gestii użytkownika.

 

Linki do innych stron

Serwis Doula.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane na Doula.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Doula.pl odsyłacz.

 

Przetwarzanie danych eksploatacyjnych

Podobnie jak wiele innych serwisów internetowych, Serwis wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne służące do zbierania informacji dotyczących Waszych wizyt w Serwisie. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z obsługą działania Serwisu oraz w celu zbierania ogólnych informacji statystycznych o użytkownikach, m.in. po to aby zweryfikować, które części Serwisu cieszą się największą popularnością oraz w jaki sposób moglibyśmy go ulepszyć.

 

Informacje wysyłane do Użytkownika

Administrator Doula.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do funkcjonowania Serwisu, bądź inne krótkie wiadomości (np. informacje o nowych funkcjach serwisu, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać w/w informacji od Serwisu wysyłając maila w tej sprawie na adres: administrator@doula.pl.

 

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania dowolnych zmian niniejszej polityki prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności wyświetlana jest zawsze na stronie internetowej Serwisu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  administrator@doula.pl